Viết bình luận

CHÀO EM, PHẢI ĐẾN HƠN 5 NĂM TỪ NGÀY RỜI RENNES VỀ VN ĐẾN GIỜ, HÔM NAY NHẬN ĐƯỢC TIN VUI CỦA EM MÀ THẤY TRÀN NGẬP NIỀM VUI. CHÚC EM CÓ MỘT ĐÁM CƯỚI RỘN TIẾNG CƯỜI, NIỀM VUI CỦA 2 HỌ VÀ MỘT HẠNH PHÚC VÔ BỜ BẾN.

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.