Thiệp mời

Thông báo tình trạng

Submissions for this form are closed.

Nam & Nhi rất mong sự hiện của bạn trong buổi tiệc cưới của hai đứa.

Bạn vui lòng cho Nam & Nhi biết khả năng tham dự của bạn ở buổi tiệc cưới nhé. Mẫu trả lời ở phía dưới sẽ giúp Nam & Nhi lúc về VN thuận tiện liên lạc với bạn. Nếu có địa chỉ cố định để NN gửi thiệp qua bưu điện thì càng tốt!

Hẹn sớm gặp lại,

Nam & Nhi

Thông tin chi tiết về tiệc cưới: http://www.namnhi.com/vi/tiec-cuoi