Đám cưới Nam & Nhi

Tiệc cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 17 & 20 tháng 11/2011.

Để liên lạc với Nam & Nhi tại Việt Nam, bạn có thể dùng trang Thiệp mời hoặc theo số điện thoại tạm thời dưới đây:

  • Hải Nam: 0168 858 0073
  • Yến Nhi: 0169 634 9961