Tiệc cưới

Tiệc cưới Nam & Nhi được tổ chức tại hai địa điểm:

  • Nhà gái:
    Thứ năm, 17/11/2011 vào lúc 11 giờ
    Khách sạn Giao Tế, số 9 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An.
  • Nhà trai:
    Chủ nhật, 20/11/2011 vào lúc 11 giờ 30
    Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Biên Hoà, Đồng Nai.

(nhấp chuột lên hình để xem đường đi)